Veel gestelde vragen – FAQ

Wat is E10?

E10 is benzine waar tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol in zit. De “E” staat voor bio-ethanol. De 10 staat voor het maximale percentage. E10 is alleen geschikt voor benzinevoertuigen. Wat bio-ethanol is, leest u verderop.

Hoe herken ik E10-brandstof bij het tankstation?

Sinds oktober 2018 zijn alle brandstoffen en stickers in heel Europa gelijk. U herkent E10-benzine aan de sticker op het tankpistool, op het etiket van de tankzuil en de tankvulopening:

Wat moet ik doen voor ik E10 tank?

Meer dan 9 op de 10 benzinevoertuigen kan rijden op E10. In de handleiding staat of uw voertuig geschikt is voor E10. Sinds oktober 2018 moet bij nieuwe voertuigen aan de binnenkant van de tankklep staan of zij op E10 kunnen rijden. U kunt het ook navragen bij uw garagehouder of checken op deze website.

Kan ik geen E10 tanken als e10check.nl dat afraadt?

Eén keer verkeerd tanken met E10 levert in veel gevallen geen directe schade op aan uw voertuig. Laat in dit geval de E10-benzine niet langdurig in de tank. Tank de volgende keer de juiste brandstof.

Wat is bio-ethanol?

Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit afval en/of landbouw gewassen. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels.

Is bio-ethanol in benzine nieuw in Nederland?

De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken we al E5-benzine. Hieraan is al tot maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd. In onze buurlanden is E10 al op veel tankstations te krijgen.

Waarom introduceert Nederland E10?

Het introduceren van E10 in Nederland zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. En dat helpt de CO2-uitstoot te verminderen.

Waar komt bio-ethanol vandaan?

Bijna alle bio-ethanol die in Nederland wordt gebruikt, is gemaakt in Europa. De grootste Europese bio-ethanolfabriek staat in Rotterdam.

Bij het tanken zie ik naast E10 en E5 ook de getallen 95 en 98, wat betekent dit?

De getallen 95 en 98 staan voor het octaangetal in benzine. Het octaangetal is altijd genoemd, ook bij E10 en E5. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangetal lager dan voorgeschreven om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangetal dan 95 niet voor, maar in het buitenland soms wel.

Verdwijnt E5-benzine?

Deze benzine blijft gewoon te koop. Tankstations in heel Nederland mogen altijd een alternatief voor E10-benzine verkopen.

Mag ik E10 vermengen met E5-benzine?

Jazeker. Het is wel belangrijk dat het voertuig geschikt is voor E10-brandstof. Doe daarvoor de E10-check! Elk benzinevoertuig dat geschikt is voor E10 kan altijd E5 gebruiken.